Integritetspåverkande Android-behörigheter som denna app behöver

Kamera

Används för behörigheter som är förenade med åtkomst till kameran eller fånga bilder/video från enheten.

Denna behörighet gör det möjligt för applikationen att ta bilder av kvitton som sen laddas upp och lagras av användarens arbetsgivare i Expense. Bilderna kan sedan eventuellt importeras in i tredjepartsprogram som t.ex. bokföringssystem, av arbetsgivaren.