OBS. Uppdatering av Expense med Autoimport av transaktioner

I maj 2019 utfördes en uppdatering av Expense som innehåller följande förändringar:

Automatisk import av företagskortens transaktioner!

Den mest centrala nyheten är automatisk import av filer från alla våra kortleverantörer.
I fortsättningen krävs manuell hantering endast när det finns nya kort att hantera vilket sker på snarlikt sätt som tidigare.
Ni blir aviserade via e-post när filen har importerats samt om ett nytt kort finns i filen.
Redovisningar->importera fil byter namn till Redovisningar->importera kort och ser ut så här:

 

Övriga nyheter

  • Statistiken inkluderar Anställningsnummer så ni kan selektera på den nivån om ni skulle vilja.
  • Administrera>personer visar vilka som ”Kan bokföra”. (Om ni vill hindra en person från att kunna bokföra administreras det under respektive Person)
  • Information om Skapad-datum eller Uppdaterad-datum finns på Person.
  • Man kan nu fritextsöka bland sina egna redovisningar.
  • ”Ångra godkännande” finns nu direkt på redovisningar med status Godkänd.
  • Anledning till ”Underkänd redovisning” visas nu även på webben.
  • Manuella redovisningar med status ”Inlämnad” kan ej längre byggas på med fler inköp.

PS. Kom ihåg att vi kan hantera utlägg med privata kort och reseräkningar också i Expense. DS