Sekretesspolicy

Integritetspåverkande Android-behörigheter som denna app behöver

KAMERA
Används för behörigheter som är förenade med åtkomst till kameran eller fånga bilder/video från enheten.

Denna behörighet gör det möjligt för applikationen att ta bilder av kvitton som sen laddas upp och lagras av användarens arbetsgivare i Expense. Bilderna kan sedan eventuellt importeras in i tredjepartsprogram som t.ex. bokföringssystem, av arbetsgivaren.

 

Privacy-relevant Android permissions requested by this app

CAMERA
Used for permissions that are associated with accessing camera or capturing images/video from the device.

This permission allows this application to take pictures of receipts, that is uploaded and stored by Expense on behalf of the user’s Employer. The pictures may be imported into third party systems (e.g. Accounting Software) by the Employer.