Stora Enso - en kundintervju

”Jag tror inte att man förstår vinsten förrän man har prövat på den här tjänsten” – Christer Andersson, Stora Enso Bioenergi.

Christer Andersson arbetar som Financial Manager på Stora Enso Bioenergi som har varit kunder hos Dicom Expense sedan juli 2009.

Christer börjar med att berätta att Stora Enso Bioenergi är mycket nöjda med Expense. Innan de började använda tjänsten var administrationen kring betalkortsfakturorna tidskrävande och bökig och han uppskattar att en halv tjänst gick åt för att hantera arbetet tidigare. Det som tog mest tid var uträkningen av representation där moms, maxbelopp etc. skulle räknas ut för varje enskilt inköp. Stora Enso Bioenergi kom i kontakt med Dicom Expense via Eurocards hemsida och Christer berättar att han fick bra kontakt direkt och att de anställda på Stora Enso Bioenergi hade möjligheten att tycka till om programmet och bidra med diverse synpunkter. Sedan dess tycker Christer att tjänsten fungerat kanonbra!

Stora Enso Bioenergi har i dagsläget 45 anställda som använder tjänsten och alla konterar sina reseräkningar och sina egna fakturor från Eurocard. Programmet är pedagogiskt utformat och det är lätt för användarna att kontera sina inköp. Kontoplanen är tydligt disponerad och de anställda fick en liten genomgång innan de började använda tjänsten. De anställda arbetar utspridda över hela landet vilket gör att attestfunktionen i programmet är uppskattad.

En annan fördel med Expense är att tjänsten är webbaserad vilket gör att man kan sitta var som helst i världen och kontera sina betalkortsfakturor. Christer berättar även att han gillar vår nya hemsida och att det är enkelt att få tag på vår support. Nu ser man fram emot att börja använda den mobila appen där man kan fotografera sina kvitton och få dem automatiskt kopplade till sina inköp i programmet. Appen kommer troligen bli ytterligare ett plus när det gäller attest och arkivrutinerna.

Sammantaget anser Christer att man får mycket för pengarna när man använder Dicom Expense!