Childhood Foundation - en kundintervju

Annica Malmqvist är ekonomikonsult på en redovisningsbyrå sedan 3 år tillbaka. World Childhood Foundation var en av byråns klienter som använde Expense konteringsprogram, Annica fick i uppdrag att administrera de anställdas betalkortsfakturor på Childhood och det har hon gjort ända fram till idag. Annica berättar att det var lätt att börja använda Expense och att det var smidigt att komma igång. Manualen var ett bra stöd och med hjälp av den kunde hon administrera och lägga upp nya personer, konton och exportera redovisningarna till Childhoods bokföring.

Personalen på Childhood reser mycket, speciellt projektavdelningen som reser till många olika länder med ovanliga valutor. De anställda hanterar sina reseräkningar och konterar sina egna betalkortsfakturor i Expense. Valutorna omräknas till SEK automatiskt och programmet känner av om det handlar om ett inhemskt eller utländskt inköp. Detta underlättar mycket för personalen enligt Annica.

Denna typ av administration sköttes manuellt tidigare och Eurocardfakturan med tillhörande kvitton skickades in till ekonomiavdelningen som konterades upp av någon där. Idag finns ingen manuell hantering och Expense har underlättat administrationen avsevärt för personalen. Ekonomiavdelningen får dessutom en bättre överblick av de anställdas inköp och både Annica och personalen på Childhood är mycket positivt inställda till tjänsten och anser att den fungerar mycket bra!

En stor fördel med tjänsten är tidsbesparingen.

Idag behöver inte ekonomiavdelningen kontera upp alla inköp som de anställa har gjort och samtidigt bocka av tillhörande kvitto. Administration sköts alltså helt av de anställda och Annica uppskattar att de spar ett antal timmar i veckan genom att använda tjänsten. Childhood har 5 personer som reser mycket men det varierar från månad till månad. Det finns ingenting i Expense som Annica vill förenkla eller förbättra i dagsläget. Hon är helt enkelt nöjd.

Personalen på Childhood ser fram emot att använda vår Mobilapplikation där kvittona kan fotas och matchas till rätt inköp på betalkortsfakturan.