Nyheter Expense 16.3

Nya funktioner

Nedan presenteras några av de nya funktionerna som nu finns tillgängliga i Expense:

 • ”Summerad fakturaverifikation”
  För er som har en samlingsfaktura från kortleverantören och vill ha 1 st utskrift på all bokföring på fakturan istället för att skriva ut en verifikation för varje person kan göra detta från Administrera > Redovisningar > Lista fakturor eller via Utskrifter på respektive persons faktura.
  (Om inte menyn finns tillgänglig, bocka då i ”Visa pdf-faktura” under Inställningar > Import & Export)
 • Manuella redovisningar och Reseräkningar inte längre ”Privata”
  Som administratör kan man nu överblicka alla anställdas manuella redovisningar, även innan de är inlämnade. Med manuell redovisning menas en Reseräkning, Utläggsredovisning och/eller en Milersättning.
  Detta är en efterlängtad funktion eftersom många användare glömmer att lämna in sina redovisningar.
 • Urval vid integration mot Fortnox
  För er som använder Fortnox och har aktiverat integrationen har vi valt att dölja import av kontoplan eftersom detta innebär att HELA kontoplanen importeras till Expense. Man kan fortfarande integrera Kostnadsställen och projekt.

Förbättrad hantering av digitala kvitton

 • Ladda upp kvitton direkt från kvittoarkivet
  Man kan nu ladda upp pdf-kvitton direkt i kvittoarkivet via datorn utan att behöva koppla det till ett inköp. Man har då även möjlighet att fylla i ett belopp, datum och kommentar för att kvittot sedan ska kopplas till ett inköp
 • Redigera kvitton i Kvittoarkivet
  I kvittoarkivet finns möjlighet att kunna redigera belopp, datum och kommentar på redan uppladdade kvitton.
 • Administratör kan se användares kvittoarkiv
  Nu har en systemadministratör tillgång till sina användares kvittoarkiv och kan på så sätt kunna bistå med hjälp vid koppling av kvitto till inköp mm. När admin manuellt skall koppla ett kvitto till ett inköp kan man välja ett kvitto från eget kvittoarkiv eller den aktuella personen.

Funktioner som tillval

Nedanstående funktioner kan bara användas efter aktivering av Dicom Expense.
Kontakta oss så berättar vi mer.

 • Ny attestnivå – Granskare
  En ytterligare nivå av attest som kallas Granskare finns nu tillgängligt. Innan en Attestant attesterar kan en Granskare granska kvitton och bokföring.
 • Färdtidsersättning – För er som använder Expense Reseräkning
  Om medarbetare skall ha ersättning för restid utanför sin ordinarie arbetstid kan resenärer få färdtidsersättning för denna tid.
 • Personroller och behörigheter
  Om ni vill att vissa personer skall ha begränsad tillgång till vissa konton eller kontodimensioner kan man lägga upp olika roller för detta. Därefter tilldelar man olika roller för olika personer.

Pågående utveckling

 • Bokföring i Appen
  I den nya mobilappen kommer alla att kunna koppla kvitton till korttransaktioner och bokföra precis som ni idag gör på nätet i Expense.
  Lansering av den nya mobilappen har blivit försenad p g a många nya funktioner som våra kunder velat ha med.