Nyheter Expense 16.1

 • Kräv inte kvitto på alla inköp
  Gäller för er som använder Kvittoappen:
  Om ni under Administrera > Inställningar > Kontering valt att bocka i Kräv kvitto på alla inköp krävs ett kvitto eller liknande på varje transaktion för att kunna Lämna in.
  Nu kan ni göra undantag från detta på kontonivå. Bocka i Kräv inte kvitto under respektive konto, t ex Öresavrundning, i Kontoplanen.
 • Dölj moms / Momsbefriad
  Om ni vill att Expense aldrig skall bokföra moms på ett momskonto (dölja fältet moms när man bokför) kan ni under Administrera > Inställningar > Övrigt bocka i
 • Arkivera Gamla exporterade redovisningar
  För er som exporterar bokföring till eget affärssystem kan numera välja att Arkivera Exporterade redovisningar. Syftet att därmed få en mindre lista med redovisningar. Gå in på Redovisningar > Bocka i vilka som skall arkiveras och tryck sedan på Arkivera. (Fungerar på samma sätt som när ni väljer att Godkänna).

Förbättringar på befintliga funktioner

 • Relation till kontoplan gäller numera även Representation
  Ni som använder Interna konton och har en Relation till kontoplan. Nu fungerar dessa relationer även till representationskonton när ni bokför via Kniv & Gaffel.
 • Påminnelser
  Manuella påminnelser görs under Redovisningar > Påminnelser. På samma sida kan ni numera dessutom se om ni använder automatiska påminnelser med en länk till dess inställningar.
  Automatiska påminnelser görs under Administrera > Övrigt. Genom att bocka i Använd automatiska påminnelser får ni möjlighet att välja med vilken frekvens dessa skall skickas till användare med en Pågående redovisning (Ej inlämnad).
 • Ändra utförd Bokföring
  För att förtydliga hur man redigerar en utförd bokföring finns tre punkter till höger om symbolerna Kniv & Gaffel och Pilen.

Funktioner som tillval

Nedanstående funktioner kan bara användas efter aktivering av Dicom Expense.
Kontakta oss så berättar vi mer.

 • Ny attestnivå – Granskare
  En ytterligare nivå av attest som kallas Granskare finns nu tillgängligt. Innan en Attestant attesterar kan en Granskare granska kvitton och bokföring.
 • Färdtidsersättning – För er som använder Expense Reseräkning
  Det finns en ny funktion som hanterar färdtidsersättning. Om medarbetare skall ha ersättning för restid utanför sin ordinarie arbetstid kan resenärer få färdtidsersättning för denna tid.
 • Personroller och behörigheter
  Om ni vill att vissa personer skall ha begränsad tillgång till vissa konton eller kontodimensioner kan man lägga upp olika roller för detta. Därefter tilldelar man olika roller för olika personer.

Kommande utveckling

 • Bokföring i Appen
  Många företag, men inte alla, vill ha möjlighet att göra enklare bokföring i appen i samband med att man fotograferar ett kvitto. Vi planerar en inställning där ni bestämmer om era användare skall bokföra i appen eller endast skriva en kommentar.
 • Full integration till flera affärssystem
  Idag kan Expense exportera bokföringsfiler till de flesta format. (expense.se/losningar/integration/)
  Vi kommer att skapa full integration till flera olika vanliga affärssystem t ex Fortnox.