Ny förbättrad möjlighet att e-posta kvitton

Vi har gjort en uppdatering av Expense, vilket vi skickade ut detaljerad information om i förra veckan till alla administratörer. I den nya versionen har vi bl a förbättrat och förenklat möjligheten att e-posta digitala kvitton till Expense. En användare kan under sina inställningar numera verifiera flera e-postadresser och enklare e-posta sina kvitton till kvitto@Expense.se. I den nya appen, som snart finns att ladda ned, kan man dessutom verifiera sin e-postadress.

Återkom till oss så berättar vi mer!

support@expense.se