Lösningar

Lösningar gällande Expense mobilapp för enkel bokföring av kvitton.

Expense är ett konteringsprogram som passar både det lilla företaget med enkel bokföring och några få anställda och det stora företaget med, t ex behov av många olika dimensioner, relationer mellan konton och kostnadsställen, vidarefakturering, projekt, anpassade behörigheter/roller, differentierad moms, EU moms, förmånsbeskattning, mm.

Alla skatteregler uppdateras automatiskt, kontoplanen och kontodimensioner anpassas, integration kan ske mot externa system, utbetalningsfiler kan skapas,  kostnader kan automatkonteras, digitala kvitton skapas med mobilapp, osv.

Med Expense kan du få tid över till reflektion istället för att kontera!