Automatkontera med MCC koder

Alla inköp gjorda med Visa eller Mastercard företagskort har en MCC kod, Merchant Category Code.

Vi har uppdaterat listan med de vanligaste MCC koderna. Med funktionen kommer Expense föreslå rätt kostnadskonto för alla inköp som är upplagda mot en MCC kod. Vi rekommenderar alla kunder att börja använda denna funktion för att förenkla konteringen ytterligare.

Gör så här:
I listan längst upp visas de MCC koder som har varit vanligast hos er. Om ni vill koppla de mot ett konto tryck på Koppla Till konto.
Annars gör ni enligt nedan via länken Klicka här för att koppla övriga

  1. Administrera > Kontoplan och fliken MCC koder
  2. Skapa koppling till konto
  3. Välj ett intervall från nedan lista eller en enskild kod, t ex 4121 Taxicabs/Limousines
  4. Välj till vilket konto det skall knytas, t ex 5810
  5. Spara
  6. (Om kontot finns i snabbvalslistan i kontoplanen rekommenderar vi att det avaktiveras)

Ni kan till kod koppla flera konton till samma MCC kod.
I manualen för administratör hittar ni en lista med förslag på vanliga MCC koder.