Arkivering av gamla redovisningar

Arkivera

Vi vill tipsa om att man kan arkivera redovisningar i Expense. Genom att använda sig av vårt arkiv kan man snabba upp listorna i programmet samt få en bättre överblick och sökfunktion.

Hur arkiverar jag?

Gå in under Redovisningar/Arkivera i menyn till vänster. Här under visas nu en lista över alla era exporterade redovisningar, med undantag om ni valt ett t.o.m datum. För att kunna arkivera en redovisning krävs det att den har status exporterad.

Kryssa i vilka du vill arkivera i kryssrutan till höger och klicka på knappen Arkivera.

Om du bara vill visa redovisningar fram till en viss period kan du fylla i ett t.o.m datum och klicka på knappen Spara datum. Om du har många redovisningar som ska arkiveras bör du arkivera dem i omgångar, exempelvis en månad i taget.

När du nu går in på Lista alla kommer dessa redovisningar att ligga under en egen status som heter Arkiverad. En arkiverad redovisning ligger kvar i Expense, det är enbart statusen som byts från Exporterad till Arkiverad, en arkiverad redovisning dyker inte upp i Lista alla utan går att hitta under status Arkiverad i Lista alla.